Wybrane certyfikaty:

1. Certyfikaty z ultrasonografii:

  • Usg szyi i twarzoczaszki w laryngologii i stomatologii; Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii Zamość
  • Ultrasonografia narządów powierzchownych szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne) Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej Brodnica Śremska
  • Podstawy fizyczne usg i technik dopplerowskich; Warszawa
  • Ultrasonografia narządów położonych powierzchownie w obszarze twarzoczaszki i szyi Warszawa

2. Certyfikaty z otoneurologi:

  • 40 Międzynarodowy Kongres Neurootologiczny; Bydgoszcz
  • Wprowadzenie do diagnostyki i leczenia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi-podstawy otoneurologii; Warszawa
  • Praktyczne aspekty diagnostyki otoneurologicznej; Jachranka
  • Warsztaty otoneurologiczne Poznań