Chrapanie jest zjawiskiem powstającym w wyniku wibracji tkanek miękkich w obrębie gardła środkowego, przy zwężeniu górnych dróg oddechowych.

Zabieg zmniejszający chrapanie polega na usunięciu nadmiaru błony śluzowej języczka, podniebienia miękkiego i łuków podniebiennych, oraz usztywnieniu poniebienia miękkiego metodą termoablacji podśluzówkowej. Przy przeroście migdałków podniebiennych może być konieczne ich usunięcie. Jeśli istnieją zaburzenia drożności nosa należy je skorygować wykonując operację przegrody nosa i/lub konchoplastykę.

U osób bez wyraźnych zwężeń w obrębie górnych dróg oddechowych, z mało lub średnio nasilonym chrapaniem korzystne jest leczenie metodą implantów podniebienia miękkiego typu Pillar.

Większość zabiegów związanych z chrapaniem jest małoinwazyjna, i na ogół wymaga krótkiego pobytu w Oddziale Chirurgii Jednego Dnia.